Rozpoznanie rynku

W związku z dużą różnorodnością zgłaszających się do nas firm, dokonujemy pierwszej selekcji
dotyczącej współpracy kierując się atrakcyjnością jakościową i cenową oferowanego produktu,
jego potencjałem i możliwościami.

Zaznaczamy, że nasza ocena na tym etapie może być subiektywna, gdyż podyktowane jest to naszym doświadczeniem, metodami badania rynku i zakresem naszego działania.
Zatem ewentualna odmowa współpracy absolutnie nie przekreśla sukcesu na 
rynku brytyjskim,
lecz jest wyłącznie uwarunkowana naszymi możliwościami w danej branży.

Niezależnie od sytuacji, zawsze staramy się doradzić jak postępować, bądź do kogo się zwrócić.
Na tym etapie nasza usługa jest bezpłatna i staramy się służyć radą według naszej najlepszej wiedzy,
natomiast w przypadku pozytywnego zaopiniowania produktu, ustalamy odpowiedni dobór strategii .