Eksport do Wielkiej Brytanii

Eksport do Wielkiej Brytanii od wielu lat jest niezwykle opłacalny. Wielka Brytania jest krajem wysoko rozwiniętym i niewątpliwie jedną z potęg gospodarczych świata. Świadczy o tym między innymi fakt, że pod względem wartości produktu krajowego brutto, zajmuje obecnie 6. miejsce w świecie i 3. w Europie
(dane z 2013r). Enter UK Market czynnie wspiera eksport UK korzystając z, odpowiednio dobranych do danego klienta, narzędzi rządowych i własnych.


Dlaczego warto zdecydować się na eksport do Anglii?

- Wielka Brytania jest jedną z największych potęg gospodarczych, a jej potencjał stale rośnie,

- Według danych z brytyjskiego Narodowego Urzędu Statystycznego (ONS) z końca 2011 roku, w Anglii mieszka blisko 600 000 polaków, co stwarza doskonałe warunki do eksportowania polskich produktów,

- Sprzedaż polskich produktów rolno – spożywczych w Wielkiej Brytanii wyniosła w 2012 roku 1,2 mld EUR,

- Wielka Brytania znajduje się obecnie na 2. miejscu wśród rynków świata, na które eksportowane są polskie produkty. W 2012 roku eksport do Wielkiej Brytanii wyniósł 7% całkowitego polskiego eksportu,

- Niezwykłą popularnością na rynku Wielkiej Brytanii cieszą się również eksportowane z Polski: pojazdy i urządzenia mechaniczne i elektryczne, aparatura, urządzenia telekomunikacyjne, meble i wiele, wiele innych.


Dlaczego warto zdecydować się na nasze usługi?

- Od wielu lat czynnie działamy na rzecz rozwoju polsko – brytyjskiej współpracy gospodarczej poprzez aktywne kojarzenie partnerów biznesowych,

- Posiadamy ogromne doświadczenie, wynikające z różnorodności prowadzonych projektów i wielopłaszczyznowego rozumienia zasad funkcjonowania rynku brytyjskiego,

- Przeprowadzamy szczegółowe analizy mające na celu określenie potencjału jakościowego i cenowego, a także konkurencyjności danego produktu na rynku brytyjskim,

- Nie ukrywamy żadnych kosztów, o wszystkich naszych działaniach klienci są na bieżąco informowani,

- O naszej skuteczności świadczy wielu zadowolonych klientów.Rozwiń eksport do Anglii z Enter UK Market!