Prowadzenie negocjacji

Prowadzimy negocjacje w imieniu klienta z podmiotami zainteresowanymi: telefonicznie, drogą
mailową lub osobiście w zależności od zaistniałej potrzeby i otrzymanych instrukcji.
Organizujemy wizyty, prezentacje i spotkania integracyjne na terenie Polski i Wielkiej Brytanii.

Bez względu na miejsce i okoliczności zawsze kierujemy się dobrem i korzyścią naszego klienta,
reprezentujemy wizerunek i przekazujemy okresowe sprawozdania z postępów.