Referencje

Udostępniamy na życzenie referencje od instytucji, których jesteśmy członkami zarówno na terenie
Polski jak i Wielkiej Brytanii.
Z przyjemnością udzielamy również referencji firmom startującym na rynku brytyjskim,
z którymi łączą Nas pozytywne relacje biznesowe.